Η Χριστίνα Πολίτη αφήνεται στα “μαγικά χέρια της Μαρίας Αργείτου”

Στο http://cosmopoliti.com η Χριστίνα Πολίτη, με τίτλο «Αφημένη στα μαγικά χέρια της Μαρίας Αργείτου», μάς περιγράφει την εμπειρία της από την επίσκεψή της στο Ινστιτούτο μας. Την ευχαριστούμε!